Zum Inhalt springenGehe zur Fußzeile

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is de leidende en wereldwijd meest gebruikte beoordelingsmethode om duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen.

Doelstellingen

 • Het realiseren van duurzame gebouwen met minimale impact op het milieu.
 • Het mogelijk maken gebouwen te onderscheiden naar hun duurzaamheid.
 • Het voorzien in een geloofwaardig keurmerk voor duurzame gebouwen.
 • Het stimuleren van de vraag naar duurzame gebouwen.
 • Voorzien in markterkenning van gebouwen met lage impact op het milieu.
 • Ervoor zorgen dat best practices in gebouwen worden opgenomen.
 • Het zetten van standaarden en het stellen van criteria die uitstijgen boven de wettelijke vereisten, en de markt ertoe uit te dagen innovatieve oplossingen te leveren die de duurzaamheidsprestaties van gebouwen optimaliseren.
 • Het vergroten van het bewustzijn van eigenaren, gebruikers, ontwikkelaars en beheerders ten aanzien van de voordelen van gebouwen met een beperkte impact op het milieu.

BREEAM OUTSTANDING

Wij streven naar het behalen van het BREEAM Outstanding certificaat (4 sterren).

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke maatregelen:

 • Lage temperatuurverwarming en hoogtemp-koeling (WKO)
 • Het hotel is volledig elektrisch
 • Luchtbehandeling met warmteterugwinning en CO2 sturing
 • Koppeling restwarmte uit koel- en vriestechniek
 • Daglicht- en aanwezigheidsschakelingen in verlichting
 • Energiezuinige LED verlichting en fluorescent verlichting voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur
 • Afwatering hemelwater van gebouw komt uit op een Wadi. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon hemelwater naar een rioolzuiveringsinstallatie wordt geleid, ook wordt de hoeveelheid grondwater op natuurlijke wijze aangevuld.
 • Een zonnepanelenpark
 • Toepassing van FSC hout

Oppervlakten & Verbruik

Bruto vloeroppervlak in m² (NEN 2580)
26250 m2

Bruto vloeroppervlak van gebouw gebonden buitenruimten in m² (NEN 2580)
2630 m2

Vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580)

 • Terras begane grond : 390 m²
 • Keuken : BVO 695 m²/ GBO 618 m²
 • Logiesfunctie : BVO 12970m² / GBO 11375m²
 • Techniekruimte : BVO 718 m² / GBO 650 m²
 • Bijeenkomstfunctie : BVO 7580 m² / GBO 7270 m²
 • Lobby : BVO 512 m² / GBO 480 m²
 • Kantoorfunctie : BVO 198 m² / GBO 183 m²
 • Opslagruimten: BVO 429 m² / GBO 426 m²

Verkeersruimten in m² (NEN 2580)
BVO: 5788 m² / GBO: 4510m², excl. break-out (1e vd): BVO: 4837 m² / GBO: 3442 m²

Opslagruimten in m² (NEN 2580)
BVO: 429 m² / GBO 426 m²

Oppervlak van terreinen bedoeld voor gebruik door de (lokale) gemeenschap
Fietsenstalling: 87 m2

Oppervlak van gebouwen die gebruikt worden door de (lokale) gemeenschap

 • Zalen: BVO 2302 m2 , GBO 2188 m2
 • Restaurant: BVO 1415 m2 , GBO 1369 m2
 • Bar/Skybar: BVO 937 m2 , GBO 886 m2
 • Zwembad/wellness: BVO 712 m2, GBO 687 m2
 • Fitness: BVO 140 m2 , GB 134 m2

Verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO
Ca. 65 kWh/m² BVO

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO
Ca. 0,0 kWh/m² BVO

Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO
Ca. 35 kWh/m² BVO

Verwacht waterverbruik m3/persoon/dag
Ca. 0,2 m3/persoon/dag

Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water
niet van toepassing

Think green

Overige aspecten waar wij rekening mee houden:

Er is hotel voor insecten aanwezig en ons afval wordt op een juiste manier gescheiden van elkaar.

De menukaart van ons restaurant bevat veel biologische, verantwoorde en lokale producten. Ook streven wij ernaar om leveranciers te selecteren mede op basis van hun duurzame karakter.

Ambitie & Planvorming

Het is de ambitie van de opdrachtgever om het BREEAM certificaat Outstanding te behalen voor de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. De hoge duurzaamheidsambitie garandeert een meerwaarde voor de hoteleigenaar en de hotelgasten. Om deze ambitie te verwezenlijken en de voortgang te monitoren vindt er wekelijks overleg plaats met het ontwerpteam, de opdrachtgever en de BREEAM expert.

Technische Oplossingen

Broninstallatie:

 • Verwarming d.m.v. warmtepomptechniek, 35-45 graden
 • Koeling d.m.v. warmtepomptechniek, 8-18 graden
 • Hoog temperatuur warmtepomp
 • Koppeling warm tapwater op restwarmte uit koel- en vriestechniek
 • Hotelkamers: Met HR Kruisstroom warmteterugwinning
 • Vergaderruimten: Door warmtewiel warmteterugwinning met sturing op CO2
 • Hotelkamers: Ventilatorconvectoren voor koeling en verwarming per kamer te bedienen.
 • Vergaderruimten: Vloerverwarming met convectoren/radiatoren/ventilatorconvectoren
 • De verlichting wordt uitgevoerd met energiezuinige lampen, met zoveel mogelijk LED-verlichting.
 • Alle fluorescent verlichting is voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur.

Proces & Organisatie

De verantwoordelijkheden op het gebied van BREEAM worden gedeeld door de opdrachtgever, de architect, de hoofdaannemer, de hoofdinstallateur en de BREEAM expert. De opdrachtgever heeft een bepaalde ambitie uitgesproken op het gebied van duurzaamheid en heeft dit uitgedrukt in een beoogde BREEAM score. De architect, hoofdaannemer en de hoofdinstallateur conformeren zich tijdens ontwerp- en bouwproces aan deze BREEAM score. Zij dienen dit aan te tonen met bijvoorbeeld berekeningen, certificaten met materiaalspecificaties en andere kwalitatieve en kwantitatieve bewijzen. De BREEAM expert functioneert als adviseur tijdens het gehele proces is verantwoordelijk voor de controle van de geleverde bewijzen conform de BREEAM richtlijn.

Kosten & Baten

De kosten welke komen kijken bij het uitwerken van de BREEAM-vereisten zijn hoog. Diverse partijen moeten worden ingeschakeld voor het opstellen van documenten waarmee wordt onderzocht of aangetoond dat bepaalde eisen worden gehaald. Ook technische oplossingen t.b.v. BREEAM kosten soms meer dan de gangbare oplossingen.

De investering in deze kosten zijn te verantwoorden, omdat we van mening zijn dat een goed doordacht en energiezuinig gebouw op de langere termijn goedkoper is in beheer en onderhoud, en dat deze een prettigere plek oplevert voor de medewerkers en gasten. Dit laat zich niet in euro’s uitdrukken maar is wel één van de belangrijkste voordelen.

Tips voor volgend project

Voor een soepel proces is het aan te raden de verantwoordelijkheid voor BREEAM te delen. Alle partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hebben met BREEAM te maken en moeten informatie aanleveren of meedenken. Daarnaast is het ook van belang vroeg te beginnen en regulier met alle betrokken partijen de huidige status door te nemen.