Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

Huisregels Hotel Eindhoven - Best

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Bij een bezoek aan ons hotel of restaurant dienen deze huisregels te worden geaccepteerd en gerespecteerd. Bij overtreding is het mogelijk dat u op de Alert list wordt geplaatst.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Indien u niet akkoord gaat met ons beleid, kunnen wij helaas niet overgaan tot uitgifte van kamer sleutel
 • Indien uitzetting volgt zal u de toegang tot ons hotel in de toekomst worden ontzegt
 • Huisdieren zijn enkel toegestaan in onze wellness suite, en dan de donkere variant hiervan.

In het à la carte- en live-cooking (ontbijt) restaurant zijn huisdieren niet toegestaan. In de lobby is uw trouwe viervoeter van harte welkom.

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Inchecken is toegestaan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / wettelijk vertegenwoordiger (min. 25 jaar oud).
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is verboden om

 • Meerdere personen op de kamer dan het ingecheckte en geregistreerde aantal.
 • Bezoek op de kamer te ontvangen.
 • Het onder/ door verhuren van uw kamer aan andere personen is verboden
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van sekswerk. Bij constatering of vermoeden hiervan, zullen wij overgaan tot uitzetting met aangifte bij de autoriteiten tot gevolg. Ook het opnemen van beeldmateriaal ten behoeve van online seksuele activiteiten is niet toegestaan.
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Het is niet toegestaan om videomateriaal op te nemen in onze kamers ten behoeve van social media content. Dit mag enkel wanneer hier in overleg met ons hotel toestemming voor is ontvangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgasballonnen te gebruiken in de kamer. Indien er een lachgas tank aan wordt getroffen in uw kamer wordt dit ook gezien als overtreding.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van €250.00. In verband met uw en onze veiligheid (en die van andere gasten) is het bedekken van onze brandmelders absoluut verboden. Indien wij dit constateren volgt een boete van €250.00 en directe uitzetting van het hotel.
 • De wellness/fitness is uitsluitend voor hotelgasten. Het is niet toegestaan om zonder overnachting onze wellness en fitness ruimtes te betreden. Op overtreding van deze regel staat een boete van €150 per persoon, welke voldaan dient te worden bij de receptie.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden is verboden om in bezit te hebben
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.

Reglement suites & borg

 • Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van €150,00 ter garantie van de kamer. De borg zullen wij bij op de dag van check-out na het controleren van de suite retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten en alle huisregels in acht worden genomen.
 • Bij het betalen van de borg gaat u akkoord met al onze huisregels. Bij overtreding hiervan wordt uw borg ingehouden.

Zero tolerance

 • Met meerdere personen op de kamer verblijven dan het gereserveerde aantal is verboden
 • Het ontvangen van niet-geregistreerde gasten is niet toegestaan
 • Hotel Eindhoven Best hanteert een zero tolerance beleid. Voor al onze gasten betekent dit dat, bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en mocht u een borg hebben betaald zal deze helaas worden ingehouden. Hierboven treft u de huisregels van Hotel Eindhoven Best aan. Daarnaast is ook ons uitgebreide huisreglement zoals beschreven op onze website van toepassing.